fredag 9 juli 2010

Urflippad Filippa Floppar i Folkhälsofråga

Moderaterna är det enda parti i Stockholms landsting som inte vill motarbeta spridningen av HIV och Hepatit B och C. Det låter ju helt orimligt, eller hur?

Vi testar såhär istället: Filippa tror att om missbrukare får möjlighet att byta in en smutsig kanyl mot en ren så kommer folk att börja knarka. Njae. Det lät inte heller så smart.

Okej men visst är det viktigt att samhället skickar ut en signal att det inte är okej att injicera heroin? För det skulle väl totalt tillintetgöra den information och drogupplysning som finns i samhället om man lät knarkare använda rena sprutor? Då skulle väl folk inte längre förstå att det är farligt med heroin? Att knarkare idag blir bostadslösa, tvingas begå brott, prostituerar sig, blir utestängda från samhället och till slut dör är väl inte en tillräckligt stark signal?

Det är fruktansvärt svårt att hitta vettiga argument mot ett sprututbytesprogram, och Filippa har verkligen inte lyckats. Programmen räddar liv. De minskar smittspridning, både bland narkomaner och andra. Det är en ekonomisk vinst eftersom rena kanyler är billiga och HIV-infektioner är otroligt dyra. Det skapar en kontakt mellan missbrukare och vården som kan användas till rehabilitering. Det fungerar. Argumenten för är många och starka. Argumenten mot är ett illa dolt förakt för utsatta människor.

I Stockholm lyckades Filippa och Moderaterna tvinga till en återremiss och på så sätt skjuta upp beslutet. Därför är det skönt att se att Östergötland nu inför programmet, i enlighet med rekommendationer från WHO, UNAIDS och Röda Korset. En human, modern och ekonomiskt lönsam hälsoreform.

Läs mer på Hälsan är Grön om du är grön, på Liberati om du är liberal och Folkbladet om du är röd. Röda, Gröna och Blå förstår, men Filippa och M är kvar i gamla spår.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar