onsdag 21 september 2011

Ansvar för Ekonomin, Energin och Klimatet

Under hösten arbetar vi förtroendevalda i kommunstyrelsen med den budget som bestämmer var vi ska lägga de gemensamma resurser vi har. Budgeten är ett dokument som visar hur vi vill fördela de resurser vi har inom vår ekonomi, men hur skapar vi en mer robust ekonomi till att börja med?

I dag spenderar vi runt 300 miljoner kronor årligen på el och värme till våra skolor, dagis, kontor och lokaler. Det är inte ett effektivt sätt att använda våra gemensamma pengar på. Att det dessutom bidrar till klimatpåverkan gör inte saken bättre. Därför har jag nu gett stadsbyggnadskontoret i uppdrag att identifiera och analysera alla åtgärder som kan göras för att minska vår energiförbrukning. De som är lönsamma ska genomföras omgående. Den vinst som uppstår när vi minskar våra kostnader för el och värme använder vi sedan för att betala just det arbete och den teknik som krävs. Det innebär att vi inte längre väntar och sparar till det som kan betala sig självt, vi investerar direkt och använder sedan vinsten till att betala arbetet.

Samtidigt har vi i Norrköping ett annat problem, vår höga arbetslöshet. Den orsakar både mänskligt lidande och ekonomiska kostnader. Med vårt nya sätt att arbeta på kommer vi också att skapa många nya jobb, när ventilation- eller uppvärmningssystem ska ersättas eller effektiviseras, när väggar eller dåliga fönster ska bytas ut eller rustas upp. Då behövs det människor som arbetar.

Att vi nu investerar i våra lokaler innebär inte bara att vi får en bättre och mer robust ekonomi och att vi minskar vår klimatpåverkan. Vi får också en höjd kvalitet i våra skolor och äldreboenden, i våra kontor och offentliga lokaler. Vi skapar arbetstillfällen - och möjligheter till företagande - inom både bygg- och tekniksektorn.

Samtidigt vill jag uppmana både Norrköpingsbor och företag att se över sin energiförbrukning och fundera på ett lån för att investera i effektiviseringar. Med tillgången till rot-avdrag är det ofta en extremt lönsam affär både för privatekonomin och klimatet. Kombinationen av teknisk utveckling och stigande energipriser gör att investeringar som tidigare varit olönsamma nu går att räkna hem. Dessutom finns energirådgivare anställda inom kommunen för att ge invånare och företag råd i energifrågorna, både de ekonomiska och tekniska. Vi har nu möjligheten att tillsammans göra hela Norrköping både modernare, rikare och mer hållbart.