torsdag 21 juni 2012

Sista bloggposten!


Eftersom jag tackat ja till ett erbjudande om att utveckla ett företag och därmed lämnar politiken blir detta mitt sista inlägg på bloggen. Kanske återupptar jag bloggandet i framtiden på min gamla blogg, ”Modernisera Sverige”, eller någon annanstans. Men för tillfället är det i alla fall slutbloggat.

Målsättningen när jag började blogga om stadsbyggande var att få igång diskussionen och kommunicera ut vad det är som händer i staden. Med tanke på mängden respons får jag nog anse det målet uppfyllt. För mig är stadsbyggandet den absolut viktigaste delen av politiken och samhällsutvecklingen, vi skapar våra fysiska strukturer och miljöer, och sedan skapar dom oss i flera generationer framåt. Därför tycker jag det är otroligt viktigt att vi diskuterar dom frågorna, och inte fastnar i det allmänna politiska tjafset om plånboksfrågor och hur många procent hit eller dit en ersättning ska höjas eller sänkas.

Även om det förekommit en del hot, hatbrev, och annat som man kan klara sig utan, tycker jag också det framkommit många bra idéer, diskussioner och förslag till hur vi ska kunna utveckla Norrköping. Den interaktiva 3D-kartan visar också att engagemanget är stort även bland yngre Norrköpingsbor. Tyvärr domineras debatten oftast av äldre vita män, och andra perspektiv och synpunkter kommer inte fram. Med moderna medier och teknik tror jag att man kan göra frågorna både tillgängliga och intressanta för fler, förhoppningsvis fortsätter den diskussionen och utvecklingen framöver.

Efter att ha ägnat drygt 6 år åt Miljöpartiet och politik känns det skönt att få starta något nytt. Särskilt efter de senaste två åren som i stort sett ägnats åt politiken dygnet runt. Det ingår i Miljöpartiets ideologi att man inte ägnar hela livet åt politik, och för mig ska det bli skönt att få en bättre balans i tillvaron. Dock är det något jag kommer att sakna mer än allting annat: Norrköpings kommuns fantastiska tjänstemän.

Vi är i Norrköping begåvade med en skara tjänstemän som antagligen är bättre än vad vi förtjänar. Vi har kreativa, kompetenta och inspirerande människor som varje dag gör Norrköping till en bättre stad och kommun. Själv har jag haft privilegiet att få möta väldigt många av de som jobbar med stadsbyggandets olika delar, och jag kan bara säga att jag är imponerad av deras professionalitet, kunnande och engagemang. Alldeles för sällan lyfts dessa fantastiska människor fram, men utan dem skulle Norrköping vara en fattigare, tråkigare och sämre plats att leva och utvecklas i. Stort tack till er alla för den här tiden, ni är både imponerande och inspirerande!

tisdag 19 juni 2012

Grävskopor och seniorer


Idag togs första spadtaget för Riksbyggens seniorboende i Vilbergen. Dom kommer att bygga 29 lägenheter precis bakom Vilbergens Centrum, vilket ändå måste anses vara ett ganska perfekt läge. Närhet till handel, sjukhus, kollektivtrafik och Norrköpings mest anrika bowlinghall. Socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart.

Det faktum att vi människor envisas med att bli friskare och leva längre är i grunden världens bästa nyhet, och skapar samtidigt en del nya utmaningar, inte minst inom byggbranschen. Det är väldigt ofta människor hör av sig till mig och undrar om och när det kommer att skapas olika former av seniorboende, nu är svaret att det byggs för fullt i Vilbergen. När Riksbyggen är klara med sina första 29 tänker dom bygga 29 till precis bredvid, om intresset är tillräcklig stort, vilket det verkar vara.

Samtidigt har vi skickar detaljplanen för Södra Vrinnevi till kommunfullmäktige för antagande. Det är en av våra större planer, vilket är anledningen att vi skickar den till KF, och kommer att utveckla området söder om sjukhuset. Bland annat är en annan typ av seniorboende intresserat av att etablera sig där, företaget Bovieran, som har ett väldigt unikt koncept.

I början på det här inlägget pratade jag om spadtag. Det stämde inte helt. När jag blev tillfrågad av Riksbyggen att vara med så bad jag halvt på skoj om att få en rejäl grävskopa istället för en spade. När jag kom dit stod det ett orangefärgat grävskopemonster på platsen som ska bebyggas, inga jäkla spadar här inte. Även om jag är en modern, jämställd och feministisk man måste jag erkänna: Jag kände mig skapligt macho när jag tog första ”spadtaget”. Enligt maskinisten var jag en naturbegåvning, så drygt 20 år av dataspelade har gett resultat.

måndag 18 juni 2012

Ny park i centrala stan


Även om Industrilandskapet idag är fantastiskt och en resurs för hela Norrköping så går det att fortsätta utveckla. Dels genom byggnation i stil med Katscha, men också genom att skapa någonting som saknas i området idag. Grönska.

I kvarteren Mjölnaren, Laxen och Vårdtornet utmed Västgötebacken planerar vi nu för en helt ny park centralt i staden. Idag är området en blandning av en del fina hus med stort värde, men främst öde parkeringsöknar och rivningstomter. Idén är nu att istället skapa liv och mer stad genom att tillföra bostäder och handel, men också en centralt belägen park både för besökare och boende.

Just nu finns ingen riktigt färdig idé om hur man ska gestalta parken eller vilka funktioner som upplevs som viktiga, därför vore det kul om många kom in med synpunkter och idéer. I dagarna kommer planen att skickas ut på utställning, och är man intresserad kan man redan nu sätta sig in i den här. Hur tycker du att Norrköpings nästa centrala park ska vara?

fredag 8 juni 2012

Argumenten mot att bebygga parkeringsplatsen vid Strömparken


Efter att ha läst alla yttranden, insändare, inlägg och kommentarer har jag nu försökt sammanfatta de argument som har förts fram mot att bebygga Torget 5, parkeringsplatsen bredvid Strömparken. Jag tar också fram de motargument som jag själv tycker är starkast. Resultatet blev ett väldigt långt inlägg, men med tanke på engagemanget i frågan kommer nogs åtminstone några personer att läsa hela.

Ett hus privatiserar/försämrar parken
Just risken att parken skulle försämras eller kunna upplevas som privat har varit en viktig fråga i planeringen och något vi diskuterat mycket. Därför innebär utformningen både en promenadväg genom huset och att bottenvåningen fylls av café, butik eller en restaurang. Med den utformningen tror jag parken kommer kännas både tryggare och mer attraktiv i framtiden. Om bottenvåningen hade varit privat eller en död yta hade den kanske haft en annan effekt, men när parken ramas in av ett café eller en restaurang tror jag det leder till att fler använder den.

Vet man att det finns människor i närheten känns det också tryggare att röra sig där även kvällstid. Att en vacker park inramas av en levande verksamhet som lockar människor tror jag är bättre än att den inramas av en gata och en sliten bilparkering, så som situationen ser ut idag.

Många är mot att det byggs
Ja, många är mot att det byggs av flera olika anledningar. Många är också för att det byggs, av flera olika anledningar, men dom verkar ibland ha glömts bort i debatten. Inte minst har hundratals Norrköpingsfamiljer redan anmält sitt intresse för att bo där.

Parkeringsplatser försvinner
I valet mellan ett antal parkeringsplatser och 35 energieffektiva lägenheter med närhet till spårvagn, resecentrum, handel, grönska och rekreation är valet självklart för mig. Vi har brist på bostäder, men inte på parkeringsplatser. På köpet får vi också lokaler för butik och restaurang, som kan locka mer människor att promenera i området och göra det ännu mer levande.

Huset skymmer det fina bankhuset
Ja det nya huset kommer att skymma bankhusets baksida från väster. Det ligger i sakens natur att nya hus skymmer gamla när staden utvecklas. Nya hus ställs bredvid gamla, ditt hus blir min utsikt och mitt hus blir din utsikt. Därför är det viktigt att vi får hög kvalitet på arkitekturen när det byggs nytt.

Huset är fult
Det sades bland annat om S:t Olofsskolan som ritades av Carl Bergsten att det var ett fult hus. Idag är det ett byggnadsminne. Vad vi kommer att tycka om detta hus i framtiden är omöjligt att säga idag, men om bara hus som alla var överens om var vackra skulle fått byggas hade vi nog inte haft några städer idag. Hus fyller också många andra funktioner än rent estetiska, även om de också är viktiga.

Det blir lyxbostäder för de rika
Det är ett återkommande argument mot all nybyggnation som sker eller föreslås i Norrköping. Ofta följs det av förslaget att bygga bostäder för ”vanligt folk”. Problemet är att nyproducerade lägenheter är dyra, inte på grund av att de byggs på trevliga ställen, utan för att det är dyrt att bygga nytt. Antagligen finns det en hel del effektiviseringar man kan göra i byggbranschen, men oavsett det kommer nog alltid en nybyggd lägenhet vara dyrare än en gammal och avskriven. På 60- och 70-talet byggde man ”billigt” genom massproduktion och enorma statliga subventioner. Jag tror inte att vi kommer tillbaka till en tid där staten går in med massivt produktionsstöd och jag tror inte heller att människor vill bo i massproducerade bostadsenklaver i framtiden.

När en ny lägenhet produceras frigörs dock andra lägenheter när människor flyttar till vad dom upplever som ett bättre boende. Slutar vi däremot producera nya bostäder stiger priset på de som finns, och det blir inte heller möjligt för människor att anpassa sitt boende efter sin livssituation.

Egentligen är det här inte en fråga för stadsplaneringsnämnden utan för byggbranschen och staten, men eftersom argumentet kommer upp så ofta tyckte jag ända att det behövde beröras.

Man ska inte bygga på parkmark
Området som ska bebyggas är en bilparkering, inte en park. Däremot anger detaljplanen idag parkmark. Det innebär att man skulle kunna bygga en park där, men det har man inte gjort. Det har som jag förstår det inte heller funnits några planer på att göra det, något som tekniska nämndens ordförande bekräftar på sin blogg.

Det borde bli park istället
Idag har vi en målsättning att alla Norrköpingsbor ska ha ett grönområde av bra kvalitet inom gångavstånd. Det innebär att vi kommer att skapa nya parker på andra ställen och höja kvaliteten på de parker vi redan har. I just Strömparken görs idag en jätteinvestering för att höja kvaliteten, få in vatten, fiske och lekmiljöer för barn. Att göra ännu mer investeringar just där, när det finns behov på andra platser, är inte aktuellt enligt tekniska nämnden. Jag delar den åsikten.

Det är inom strandskyddsområde
Området är idag anspråkstaget som en markparkering, tydligt avskiljd från strömmen av både en gång- och cykelbana samt en park. Det är tydligt att det inte är en del av stranden. Jag ser inga problem med att strandskyddet upphävs här eftersom det inte kan anses skada några av de intressen strandskyddet är till för att bevaka, dvs allmänhetens tillgång till stranden och strandens djur- och växtliv.

Ett hus kommer att skugga parken
Huset byggs på den östra sidan av parken som redan idag består av hög bebyggelse. Möjligtvis kan en del av parken skuggas några minuter, tidigt på förmiddagen.

Cityfiskes verksamhet måste få vara kvar
Ja, absolut. Det vore minst sagt idiotiskt att bygga både en laxtrappa och en laxbäck och sedan inte ha kvar fiskeverksamheten. Cityfiskes verksamhet är viktig på många sätt, inte minst ur integrationssynpunkt, och därför måste den självklart få finnas kvar.

Det finns självklart också många argument FÖR att bebygga området, men det skulle göra det här inlägget orimligt långt.

lördag 2 juni 2012

När är man politiker?


När jag läste Folkbladet idag fick jag veta att det ska arrangeras en demonstration mot Hyresbostäders tilltänkta hus på Torget 5, alltså parkeringsplatsen brevid Strömparken. Det som förvånade mig var att tre av fyra personer som ligger bakom arrangemanget är politiker.

Både Åke Bjurham(FP), Sylva Hedell(FP) och Friederike Gerlach(MP) sitter i kommunfullmäktige, Norrköpings högsta beslutande organ. Detta framgår inte i tidningen, vilket jag tycker är märkligt.

Är man brevbärare fortsätter man såklart inte dela ut brev efter att man gått hem från jobbet. Som byggnadsarbetare bygger inte hus när man är ledig. Men som förtroendevald är man alltid förtroendevald, dygnet runt. Det är inte ett jobb, det är ett demokratiskt uppdrag.

Som politiker kan man inte hoppa in och ut ur sitt uppdrag för att det passar just då. Man kan inte heller låtsas att man inte har ansvaret för den kommun man sitter med och styr. Sätter man sig på stolen i kommunfullmäktige har man get upp den lyx det innebär att inte behöva ta ansvar. Åke, Sylva och Friederike kan inte låtsas att de inte är politiker.