fredag 21 januari 2011

Frihet, liberalism och människors möjlighet att påverka

Gustav Fridolin skrev en debattartikel i DN som på ett inspirerande sätt sammanfattar hur det som vi idag kallar Sverige, med politik som verktyg, utvecklats de senaste hundra åren. Hur människors frihet, initiativkraft och vilja lyckades forma världens kanske bästa land. Men också hur den utvecklingen avstannat eller börjat gå bakåt, och hur vi Gröna kan vara och är alternativet för de som tror på framtiden.

På ett ganska avslöjande sätt pekar han på hur regeringen framstår som ideologiska motståndare till sin egen politik. Kort sagt, man säger en sak och gör en annan. Hur mycket regeringen än försöker framstå som ett mittenalternativ i retoriken pekar politiken som förs tydligt åt höger. Man pratar liberalt men agerar i varje fråga konservativt. Hur kan det gå till?

Är man lagd för konspirationsteorier tycker man naturligtvis att det är naturligt att politiker säger en sak och gör en annan, själv tror jag att det helt enkelt handlar om en märklig förändring i vad "frihet" betyder för de borgerliga. Frihet handlar inte om människors frihet (social liberalism) utan bara om finansens frihet. För regeringen är det viktiga att pengar är fria, inte människor. Avregleringar och utförsäljningar är enligt det synsättet alltid av godo, oavsett hur det påverkar människor. Den magiska marknaden löser alla problem och skapar den bästa av alla världar. Hur eller varför det skulle fungera kan man inte förklara, det bara är så.

Som en rolig notis irriterade Gustavs artikel en lokal folkpartist som utger sig för att vara liberal. En folkpartist som är känd för att vilja förbjuda konstutställningar och hundar. Som åkte till USA för att frivilligt valarbeta åt den konservativa kandidaten McCain, istället för den liberala Obama. Han menar att Gustav inte vet vad liberal betyder, jag menar att Folkpartiet borde ta bort ordet "Liberalerna" ur sitt partinamn. På samma sätt som Vänsterpartiet tog bort ordet "Kommunisterna" när de övergav den kommunistiska ideologin. Allt annat är falsk marknadsföring.