torsdag 24 maj 2012

Kunskap, kunskap och mer kunskap


Häromveckan släppte arkitekten Ola Andersson sin bok "Vykort från Utopia". Idag publicerade han en debattartikel i DN som är bland det bästa jag läst om stadsbyggande. Mycket av det han skriver handlar inte bara om Stockholm utan gäller lika mycket för Norrköping. Efter att ha läst debattartikeln har jag nu också bestämt mig för att köpa hans bok.

Innan jag fick privilegiet att ägna mig åt politik på heltid läste jag ganska mycket böcker, idag blir det oftare handlingar, tjänsteskrivelser, utredningar och planer som läses. Men trots allt hinner jag fortfarande med att läsa en del böcker, och då blir det ofta sådana som handlar om stadsplanering.

För dig som är intresserad av ämnet skulle jag rekommendera Jane Jacobs "Life and death of the great american cities", den finns även på svenska och är allmänt erkänd som ett mästerverk. Jag misstänker att man kan ägna hela livet åt att studera städer utan att förstå hur allt fungerar, och därför är det ju bra att man kan läsa böcker av människor som gjort just det.

Idag bär det av till Umeå för Miljöpartiets kongress, och då har jag "Spacematrix: space, density and urban form" i bagaget. Hur kan man motstå en bok med den titeln?

måndag 21 maj 2012

Vad har MP med bensinpriset att göra?


Aftonbladet idag hade en insändare som ondgjorde sig över de höga bensinpriserna. Inget ovanligt i det. Skribenten placerade skulden för det på Miljöpartiet. Det är inte heller särskilt ovanligt har jag upptäckt, men för mig nästan obegripligt. Vad har Miljöpartiet med dagens bensinpriser att göra?

Mig veterligen har Miljöpartiet aldrig suttit i regering. Miljöpartiet är inte heller en aktör på petroleummarknaden. Ändå verkar en del människor tro att Miljöpartiet styr priset på bensin. En del av de reformer som Miljöpartiet vill genomföra skulle innebära en högre skatt på bensin, och därmed ett högre pris, men... de har ju inte genomförts, eftersom Miljöpartiet alltid suttit i opposition. Ja, bensinen skulle bli dyrare om Miljöpartiet styrde Sverige, men nu gör vi ju inte det, så då kan det knappast vara på grund av oss som bensinen kostar vad den gör.

lördag 19 maj 2012

Alla vinner med mer stad i staden


Jag lyckades få min debattartikel om stadsbyggande publicerad på en lördag, vilket jag har förstått är den dagen då tidningen har minst läsare. Dessutom har jag hört att debattsidan är den minst lästa sidan av alla. Trots det verkar åtminstone en del ha läst den, eftersom jag fått både kommentarer och sms.

Det är egentligen tre påståenden jag kommer med i artikeln som jag tycker behöver diskuteras, för de är rätt så grundläggande utgångspunkter:

1. Jag påstår att täta och blandade städer har mindre miljöpåverkan än förorter och glesbygd.

2. Jag påstår att vi behöver skapa mer tät och blandad stad eftersom efterfrågan på det är väldigt hög och tillgången är väldigt låg.

3. Jag påstår att alla blir vinnare om vi bygger där vi redan har byggt och på så sätt använder våra gemensamma resurser mer effektivt.

Är vi överens om dom grundläggande bitarna blir det enklare att lösa detaljfrågorna. Även om jag menar att samtliga mina tre påståenden är enkla att leda i bevis tror jag inte alltid man har det perspektivet.

måndag 14 maj 2012

Språkrör på besök


Miljöpartiets språkrör Åsa Romson var i Norrköping under dagen. När våra nationella politiker är här så vill man såklart passa på och lyfta fram de saker vi som kommun kan vara lite extra stolta över. Därför åkte vi efter hennes föreläsning om klimatfrågan ut till Hageby och sedan vidare till Ringdansen för att titta närmare på Hyresbostäders verksamheter.

I den gamla panncentralen(?) bakom vårdcentralen ligger verksamheten Portalen. Där finns nu både offentliga och privata aktörer som jobbar med att skapa nätverk och rusta människor för arbetsmarknaden. Just kontakten mellan den offentliga sektorn och den privata tror jag är avgörande för att sådant ska fungera. I dagens samhälle kan man inte arbeta i ett vakuum eller välja att jobba i stuprör, man behöver hitta andra att samverka med oavsett om man är en offentlig eller privat aktör.

Självklart passade vi också på att titta på miljö- och energiarbetet i Ringdansen. En del är naturligtvis de direkta fysiska investeringar som gjorts, men nu arbetar man också aktivt med att medvetandegöra energiförbrukningen. De ”energiambassadörer” som numer jobbar i stadsdelarna sprider både engagemang och kunskap. Samtidigt har Ringdansen idag dessutom bland Sveriges mest nöjda hyresgäster, man är både stolt och glad över sin stadsdel. Det tror jag är viktigt.

lördag 12 maj 2012

Demokratibranschen


Igår hade vi en halvdagsutbildning för stadsplaneringsnämnden för att ge alla möjligheten att utveckla sin kunskap och reflektera kring uppdraget. Inbjuden för att hålla i det hela var Axel Danielsson, expert på området och författare till kioskvältaren "Kommunal nämndadministration".

I nämnden har vi många som är nya, som jag själv, men också en del med otroligt mycket erfarenhet. Vi har före detta kommunalrådet Gunnar Bredin, som själv var ordförande i nämnden på 90-talet. Vi har oppositionsrådet Karin Jonsson som suttit 30 år för Centern i fullmäktige. Sist men inte minst har vi min vice ordförande, Mårten Arnberg, med nära 50 års erfarenhet av politik som både suttit ordförande i nämnder och arbetat på regeringskansliet.

Jag vet inte hur dessa extremt erfarna människor upplevde det men efter tio minuter av utbildningen var i alla fall allt mitt självförtroende som bortblåst. Axel hade en förmåga att formulera provocerande frågor och ställa saker på sin spets som verkligen tvingade oss att ifrågasätta våra idéer om hur saker och ting fungerar, eller hur de ska fungera. "Demokratibranschen" som han kallar den offentliga sektorn är komplicerad, men också väldigt intressant. Axel lyckades i alla fall få kommunallagen att bli mer spännande än Da Vinci Koden.

måndag 7 maj 2012

Se upp för ytmonstret


Miljöpartiet arbetar just nu fram ett nytt partiprogram till valet 2014. Istället för en sluten intern process har Miljöpartiet som målsättning att prata med 250 000 människor för att arbeta fram en ny grön politik för det Sverige vi vill ha 2025. En av delarna är en partiprogramsbloggblogg där olika politiska frågor debatteras, och även de som inte är politiker är med och skriver.

En av dem är Meta Berghauser Pont, forskare och arkitekt, som skriver om urbanitet och "ytmonstret" suburbia. För den som är intresserad av stadsutveckling och hur framtidens politik på det området behöver se ut kan jag rekommendera hennes inlägg.

fredag 4 maj 2012

Asfaltspartiet de Gröna


Häromdagen skrev min partivän Bengt Cete ett tänkvärt inlägg om hur viktigt det är att vi tar hand om vår asfalt om vi ska kunna ta hand om våra barn. Häromveckan hyllade jag Trafikverkets kapacitetsutredning. Vart är världen på väg, när Miljöpartister pratar om hur viktig asfalten är och ställer sig på Trafikverkets sida?

Bengt utgår precis som jag från en ganska grundläggande insikt: Oavsett vad vi politiker tycker och vill så är inte naturlagarna förhandlingsbara. Det leder också till vissa logiska slutsatser. Om vi inte tar hand om våra fysiska investeringar innan de förstörs blir det mycket dyrare i längden, när vi måste laga dem i efterhand. Då får vi mindre pengar över till den skola för våra barn som vi vill prioritera.

Precis som Trafikverket tycker vi också att det är viktigt att vi inte fortsätter bygga ut det nationella vägnätet. Vi har redan alla de vägar vi behöver och borde istället lägga resurserna på att underhålla investeringarna och stärka järnvägsnätet.

De strukturer och fysiska miljöer som vi byggt eller som naturen skapat är grunden för vårt samhälle. Tar vi hand om vår miljö så tar vår miljö hand om oss. Skapar vi effektiva strukturer och använder våra resurser klokt, så får vi också mer resurser över till allt det roliga vi vill göra.

torsdag 3 maj 2012

Stans största projekt


Att Lundbergs tänker bygga nya bostäder i kvarteret Spinnrocken har nog inte så många missat. Det ska bli 112 nya hyresrätter mellan nybyggda Lyckan och Spiralenparkeringen. Ett bra projekt där människor kommer att ha handel, service och kollektivtrafik precis runt hörnet. Det gör det enkelt att leva ett aktivt och hållbart liv.

Men det allra största projektet som är på gång är inte Spinnrocken utan kvarteret Krogen, där Botrygg har planer på att bygga hela 130 lägenheter. Även om kvarteret idag är slitet och sunkigt är läget ganska klockrent. Folkparken utanför porten, spårvagnen runt hörnet och 500 meter till resecentrum. Att en sådan här plats varit obebyggd så länge vittnar om hur svårt det är att få till byggen idag.

Något som är extra kul med projektet är blandningen av upplåtelseformer. Inom stadsplaneringen eftersträvar vi en blandad stad för att skapa ett hållbart samhälle. Då handlar det både om att blanda verksamheter, service och handel, men också olika former av boende. Här har Botrygg tänkt ha alla former av lägenheter inom samma kvarter, både hyresrätter, bostadsrätter och ägarrätter. När man dessutom har lokaler i bottenvåningen för butiker och verksamheter lyckas man skapa en väldigt bra pusselbit i stadsbyggnadspusslet.