fredag 4 maj 2012

Asfaltspartiet de Gröna


Häromdagen skrev min partivän Bengt Cete ett tänkvärt inlägg om hur viktigt det är att vi tar hand om vår asfalt om vi ska kunna ta hand om våra barn. Häromveckan hyllade jag Trafikverkets kapacitetsutredning. Vart är världen på väg, när Miljöpartister pratar om hur viktig asfalten är och ställer sig på Trafikverkets sida?

Bengt utgår precis som jag från en ganska grundläggande insikt: Oavsett vad vi politiker tycker och vill så är inte naturlagarna förhandlingsbara. Det leder också till vissa logiska slutsatser. Om vi inte tar hand om våra fysiska investeringar innan de förstörs blir det mycket dyrare i längden, när vi måste laga dem i efterhand. Då får vi mindre pengar över till den skola för våra barn som vi vill prioritera.

Precis som Trafikverket tycker vi också att det är viktigt att vi inte fortsätter bygga ut det nationella vägnätet. Vi har redan alla de vägar vi behöver och borde istället lägga resurserna på att underhålla investeringarna och stärka järnvägsnätet.

De strukturer och fysiska miljöer som vi byggt eller som naturen skapat är grunden för vårt samhälle. Tar vi hand om vår miljö så tar vår miljö hand om oss. Skapar vi effektiva strukturer och använder våra resurser klokt, så får vi också mer resurser över till allt det roliga vi vill göra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar