måndag 31 maj 2010

Ett modigt Sverige

I morse bordade Israeliska kommandos båtar i flottan Ship to Gaza som är på väg med förnödenheter till de drabbade och utsatta i Palestina. Rapporterna varierar men 2-16 personer uppges ha dödats. Det var obeväpnade. De hade öppet deklarerat att de färdas till Gaza för att hjälpa befolkningen. De har stöd av EU och de befann sig på internationellt vatten.

Att använda rädsla som metod för att uppnå politiska mål, genom att attackera civila, är terrorism. Det Israel sysslar med är statsterror. Det finns starka fredliga krafter i området. Palestinska kvinnor, Israeliska intellektuella, internationella fredsorganisationer, demokratiska nätvärk, vanliga människor som är trötta på krig. Det är de som är den Israeliska regimens fiender.

Israels regering har låst fast sig i en sprial av våld, förtryck och terror. För att kunna bibehålla sin makt och undvika reformer krävs ett grövre och grövre våld. Målet är att polarisera, att driva de olika parterna så långt från varandra som möjligt, för att till varje pris undvika förhandlingar, relationer och fred. Den Israeliska regimen är inte intresserad av fred, de är bara intresserade av dominans. Genom terrorhandlingar som den här hoppas de att ännu fler människor ska bli rädda. Att de ska känna att deras situation är hopplös, och att de ska drivas till desperata handlingar, så att den israeliska regimen kan fortsätta berättiga sitt agerande.

Någon måste bryta våldscykeln, men vem? Kanske ett neutralt litet land i norr som har en historia av diplomati och fredsförhandling? Det finns modiga svenskar ombord på båten. Författaren Henning Mankell och den miljöpartistiska riksdagsmannen Mehmet Kaplan är två av dem. Kan de få hjälp av Sveriges regering? Kan Sveriges regering stå upp för de humana intressena och de modiga människor som fortfarande orkar arbeta för fred?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar