fredag 18 februari 2011

Debatt om kollektivtrafiken

De som är politiskt aktiva i Norrköping har antagligen inte kunnat undgå att 1991-94 års Kommunstyrelseordförande, numer ledamot i fullmäktige, krävt svar på sina frågor om varför inte Kommunen sätter in extra busstrafik till Lindö. Idag fick han det (igen) av mig i NT:

----

Stefan Hagfeldt anser i måndagens tidning att han inte fått svar på sina frågor. Frågorna gällde busslinje 116 till Lindö. Faktum är att Stefan fick svar på exakt de frågor han ställde i sin interpellation, men inte på sina ”övriga” frågor. Då kan det vara på sin plats att förklara vad de övriga frågorna gällde.

Stefan har enligt egen utsago suttit och åkt busslinjen fram och tillbaka och försökt räkna hur många som åker med SMS-biljett och notera om någon tjuvåker, och frågar sedan om jag har någon aning om hur många det är. Eller exakt hur många turer som gått under olika tidpunkter. Det har jag inte, och det finns en anledning till det.

Mitt ansvarsområde är större än bara en enda busslinje och bara en enda stadsdel. Norrköpings kommun sträcker sig från Arkösund till Skärblacka, inte bara från Lindö till Repslagaregatan. Vi har över trettio busslinjer som går till olika stadsdelar och orter, inte bara en. Det vore omöjligt för mig att sitta och åka fram och tillbaka på alla dessa bussar, det skulle vara ett enormt slöseri med tid och skattemedel. Dessutom tycker jag att vi ska fatta beslut om kollektivtrafiken baserat på fakta och underlag, inte på att en politiker sitter och åker buss någon enstaka gång och räknar hur många som betalar för sig.

Jag har ansvar för över 130 000 människor som bor i Norrköpings kommun, inte bara de 5 000 som bor i Lindö. I staden har även Hageby, Eneby, Klockaretorpet, Vilbergen och alla andra stadsdelar behov av kollektivtrafik, det har man på landsbygden också. Kanske till och med större behov än i Lindö, där andelen bilar och mängden pengar per hushåll är högst i hela staden.

Efter att Stefan dessutom från talarstolen deklarerat att han vill kunna ta ett par glas vin efter han varit på symfonikonsert och ta bussen hem istället för taxi valde jag att inte förlänga debatten. När han sedan försöker gömma sig bakom undersköterskors behov av arbetsresor, när det så uppenbart handlar om ett egenintresse, blir det bara genant. Som ledamot i fullmäktige har man inte bara en stadsdel och en grupp människor att ta hänsyn till utan hela kommunen med alla dess invånare.

Vad debatten borde handla om är hur vi skapar bästa möjliga kollektivtrafik till lägsta möjliga kostnad, åt så många som möjligt. Vilka som har de största behoven och hur vi bäst kan tillgodose dem med så liten miljöpåverkan som möjligt. Det är några av de frågor som jag ställer mig, och som Stefan Hagfeldt borde ställa sig.

Ingen skulle vara lyckligare än jag om vi kunde satsa mer pengar på kollektivtrafiken i Norrköping, men vi har de ekonomiska förutsättningarna vi har och då gäller det att få ut så mycket som möjligt av dem. Jag noterar också att Stefan Hagfeldts prat om att ”slå vakt” om kollektivtrafiken inte återspeglar sig i något budgetförslag Moderaterna lagt. Däremot utlovas det ofta skattesänkningar som skulle innebära ännu större neddragningar. Det är lätt att lova saker om man inte behöver ta ansvar.

måndag 7 februari 2011

Besynnerligheten i borgarnas inställning till bolag

Linköping, som är en borgerligt styrd kommun, har ett kommunalt energibolag som årligen pumpar in hundratals miljoner i den kommunala verksamheten. Samtidigt skapar den både trygghet i energiförsörjning för staden, och trygghet i ekonomisk försörjningen för alla de som arbetar där. En oerhört framgångsrik affär för Linköping helt enkelt.

Samtidigt röstar borgarna i Norrköping nej till att ens utreda frågan om Norrköping skulle ha ett eget energibolag. Man är inte bara mot ett kommunalt energibolag, man är mot att ens ta reda på vad det skulle innebära för kommunen. Hur kan man vara benhård ideologisk motståndare mot en sak i en kommun, medan grannkommunen där man sitter i styre tycker tvärtom?

Själv är jag i grunden mycket positiv till idén med ett kommunalt energibolag som till 100% sysslar med förnyelsebar energi. Men trots det vill jag ändå först att frågan utreds. Man ska inte fatta beslut bara på ideologisk grund, utan på fakta. Särskilt viktigt blir det när det handlar om stora framtidsfrågor. Därför upplever jag det som konstigt när inte bara åsikter frikopplas från fakta, utan de dessutom skiljer sig diametralt från åsikterna samma partier har i kommunen bredvid. Ska man ha ideologiska skygglappar borde de åtminstone matcha varandra.