lördag 29 maj 2010

Politikens droger

"Knarkare" är sådana som använder droger som samhället inte godkänt för rekreationellt bruk. Uppstående, moraliska och fina människor dricker sprit och röker tobak istället. Maria Larsson förfasar sig över att 1,2-1,8% av Sveriges barn lever i familjer där minst en person rökt hasch senaste året. Hur många barn lever i familjer där det dricks alkohol minst en gång om året? Senaste månaden? Varje dag?

Alkohol och tobak står för över 90% av alla drogrelaterade dödsfall i Sverige. Det går knappt att hitta ett fall av misshandel eller en våldtäkt där alkohol inte är inblandat. Cigaretter skördar mer än fem miljoner liv varje år över världen. I Sverige är de vanligaste dödsorsakerna hjärt- och kärlsjukdomar (alkohol) och cancer (cigaretter). Men det är vanliga, fina, duktiga svenskar som röker och dricker. Lättare att ge sig på redan marginaliserade människor som använder andra droger.

Den mänskliga driften att skilja på vi och dom, att demonisera de som inte är som oss och att vilja straffa och skada de som inte konformerar sig är stark. Allt som oftast blir det den starke som slår på den svage. Stat, institutioner och strukturer som används för att ytterligare trycka ner de som redan har det svårast. Ett exempel på det är demoniseringen, jakten på och marginaliseringen av droganvändare.

En human och modern politik borde istället erbjuda vård, chans till rehabilitering och hjälp för de som är beroende eller missbrukar. Oavsett om det är en drog som samhället godkänt eller inte. Ingen blir friskare av stryk eller straff. Barn mår inte bättre av att mamma eller pappa hamnar i fängelse för att politiker moraliserar över deras missbruk samtidigt som de blundar för sitt eget. Moralisering är en drog som vi alla borde rehabiliteras från.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar