måndag 18 juni 2012

Ny park i centrala stan


Även om Industrilandskapet idag är fantastiskt och en resurs för hela Norrköping så går det att fortsätta utveckla. Dels genom byggnation i stil med Katscha, men också genom att skapa någonting som saknas i området idag. Grönska.

I kvarteren Mjölnaren, Laxen och Vårdtornet utmed Västgötebacken planerar vi nu för en helt ny park centralt i staden. Idag är området en blandning av en del fina hus med stort värde, men främst öde parkeringsöknar och rivningstomter. Idén är nu att istället skapa liv och mer stad genom att tillföra bostäder och handel, men också en centralt belägen park både för besökare och boende.

Just nu finns ingen riktigt färdig idé om hur man ska gestalta parken eller vilka funktioner som upplevs som viktiga, därför vore det kul om många kom in med synpunkter och idéer. I dagarna kommer planen att skickas ut på utställning, och är man intresserad kan man redan nu sätta sig in i den här. Hur tycker du att Norrköpings nästa centrala park ska vara?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar