tisdag 27 juli 2010

Skillnaden mellan fundering och handling

Blev glatt överraskad när jag såg rubriken i dagens NT: Förslag från Alliansen: 30 km i centrala stan. Det vore ett riktigt bra förslag ur många synvinklar, inte minst miljömässiga. Min första tanke var att Alliansen plötsligt tagit ett stort steg i utvecklingen av sin miljöpolitik. Tyvärr blandades glädjen med en hel del skepsis när jag läste hela artikeln. För när man läser den framgår det att det inte nödvändigtvis är ett "förslag" och att det inte heller nödvändigtvis är "Alliansen" som föreslår det ens om det vore ett förslag:

[Biltrafiken] måste kanske begränsas till vissa gator och vi kanske ska ta ner hastigheten, säger Lars-Göran Arvidsson (KD) ... Karin Jonsson funderar på 30 kilometer i timmen innanför Promenaderna.

Min kursivering. Att Karin Jonsson från Centerpartiet funderar på något är inte riktigt samma sak som att Alliansen föreslår det. Självklart sätter inte Allianspolitikerna själva rubrikerna i NT, men om man vill gå ut med en politik vore det bra om man var lite tydligare i sina besked.
Om Karin när hon funderat klart kommer fram till att hon vill jobba för att sänka hastigheten på biltrafiken innanför promenaderna lär hon inte möta något motstånd från mig i alla fall. Även Kristdemokraterna skulle få medhåll från mig om de tog bort två "kanske" från sitt uttalande. Sedan behöver de bara övertyga de två större partierna i Alliansen så kan vi nog nå total politisk enighet i frågan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar