måndag 23 januari 2012

Nya lägen för vindkraft


På fredag morgon har vi ett extra insatt möte om planen för vindkraft i Norrköping. Den har tyvärr inte varit enkel att få till. Förutom försvarets invändningar mot de flesta förslag har det också visat sig att en konsult gjort en dålig miljökonsekvensbeskrivning som måste göras om. Men tack vare att SMHI utvecklat sitt kartmaterial har vi nu lyckats identifiera flera områden som har rätt vindförhållanden för att kunna utveckla vindkraft, både stora parker och mindre anläggningar. På fredag får vi veta vilka.

Marviken är en plats som är väldigt intressant för vindkraftsutveckling. Idag står där Sveriges (världens?) enda olje-eldade kärnkraftverk, en symbol för dubbel dumhet. Vattenfall har tidigare använt det som reservkraftverk men har nu bestämt sig för att avveckla verksamheten. Förutom att vindförhållandena är bra där finns också redan utbyggd infrastruktur, och området är redan sönderexploaterat. En intressent finns också redan, företaget Rewind har slagit sig samman med Hyresbostäder och en lokal förening som heter Kolmårdsvind för att försöka bygga vindkraft där.

Just att få in lokala föreningar i vindkraften är extra kul. Det skapar både en lokal demokratisk förankring och nytta för norrköpingsbor. Omställning till ett mer hållbart samhälle sker inte genom att någon annan gör det åt oss, utan här måste kommun, näringsliv, föreningar och privatpersoner samarbeta. Jag hoppas att vi ska få till flera sådana samarbeten i Norrköping. Vi behöver vindkraften, både för energin det ger och för jobben det skapar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar