torsdag 26 januari 2012

Progressiv syn på kärnkraft?


Läste NT's ledarblogg och blev lite förundrad över ordvalet "en progressiv syn på utbyggd kärnkraft". Underförstått att Socialdemokraternas nya ledare(?) skulle vilja starta om det historiska misstaget att satsa på kärnkraftsutbyggnad.

Progressiv betyder inom politiken "framtidsinriktad". Att skattesubventionera en energiproduktion som inte bär sina egna kostnader, som de mest utvecklade länderna (Japan, Tyskland etc) håller på att avveckla känns inte så framtidsinriktat. Att satsa på en energikälla som är begränsad och farlig känns inte heller så framtidsinriktat. Resten av världen satsar på att bygga ut de förnyelsebara och obegränsade energikällorna, ska då sverge backa in i framtiden med en ohållbar och oekonomisk energikälla som grund?

Prognoserna visar att Sverige kommer att ha ett överskott av energi i framtiden, vi borde använda det utrymmet för att avveckla de sämsta och minst hållbara energikällorna. Vi har också chansen att skapa en mer robust energiförsörjning med ett decentraliserat system, genom att satsa på till exempel vindkraft. Istället för ett sårbart centraliserat system baserat på teknik från kalla kriget.

Det finns ett ord som passar bättre än progressiv för att beskriva en satsning på utbyggd kärnkraft. Det är ganska lätt att komma ihåg om man tänker på reaktor som i kärnkraftsreaktor. Ordet är "reaktionär" och betyder bakåtsträvande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar