tisdag 17 januari 2012

Det blir inget hus i Strömparken, det blir barn och fiskar


Folkpartiets Sylva Hedell går ut i en debattartikel i dagens NT och motsätter sig å det bestämdaste att det byggs hus i Strömparken. Jag vet inte om hon har missuppfattat vad det handlar om eller om hon avsiktligt väljer att uttrycka sig så för att skrämma läsare, men självklart finns det inga planer på att bygga hus i Strömparken. Däremot finns en detaljplan på utställning för kvarteret Torget som tillåter ett hus på vad som idag är en sliten parkeringsplats bredvid Strömparken. Att bygga hus på slitna parkeringsplatser ligger exakt i linje med vad vi vill göra. Att påstå att det minskar parkytan eller begränsar parkens funktion verkar för mig, som bor i stan, helt absurt. Jag har aldrig sett någon sola, leka, fika eller ha picnic på parkeringsplatsen.

De två argument som har funnits mot planen har handlat om att ett framtida hus skymmer det vackra bankhuset på andra sidan gatan, och att ett bostadshus nära parken skulle kunna ge känslan av att den blir mer privat. Den första invändningen är ofrånkomlig, nya hus skymmer helt enkelt gamla hus. Det är inte mycket att göra åt och det ingår i konceptet med en stad att vi ställer hus bredvid varandra. Därför tycker jag det är viktigt att vi satsar på kvalitet i den arkitektoniska utformningen, och därför tog vi i december nya riktlinjer för markanvisningar som gör just det.

Det andra argumentet tycker jag är starkare. Ett bostadshus skapar en osynlig ”privat sfär” kring sig där det kan kännas som om man inkräktar, det är så innegårdar fungerar. Alla som har gått in på en innegård där de inte hör hemma förstår säkert känslan. Inne i staden och utanför innegårdarna tycker jag det är viktigt att alla känner att de har rätt att vara där, och för att minska risken att känslan av att inkräkta uppstår har vi gjort flera åtgärder.

Dels avgränsas huset naturligt från parken både av den gång- och cykelväg som passerar mellan dem, och dels av de träd som redan idag utgör en tydlig gräns och som kommer stå kvar. Men hela bottenvåningen på huset är också nu avsedd för utåtriktade verksamheter som butiker och restauranger. När man passerar en servering eller affär uppstår inte känslan av intrång, utan tvärtom höjer det känslan av trygghet och attraktivitet. De framtida boende får istället en ”innegård” på taket, vilket är ett nytt spännande grepp för Norrköping.

Det som verkligen ska byggas i parken är en lekmiljö av vatten, för både barn och fiskar. En laxtrappa för att leda fisk upp till Hästskodammen och stärka fritidsfisket, och en ny lekmiljö för barn som bor i centrala stan där det idag råder brist på just den typen av kreativa lekmiljöer för de yngsta Norrköpingsborna.

Sylva påstår också att hon istället vill förtäta staden utanför stadskärnan, men har protesterat både mot utvecklingen av Lindö och mot att ge människor som bor i Marby möjligheten att bygga om sina hus. Folkpartiet har tidigare varit positiva till de här förändringarna, och vi har haft en konstruktiv dialog om hur vi ser på stadens utveckling. Är detta en svängning i Folkpartiets politik?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar