tisdag 31 januari 2012

Lindös framtida utveckling


Efter en dryg timmas debatt och diskussion i fullmäktige antogs programmet för utveckling av Lindös småbåtshamn och närområdet. 79 ledamöter röstade för, 4 röstade mot. Det känns bra att det var ett så massivt stöd för programmet eftersom det handlar om långsiktiga och viktiga frågor. Då är det inte bra om det är stor oenighet eller små marginaler.

Det har funnits en hel del oro bland vissa Lindöbor, vilka nu borde kunna sova lugnt om nätterna. Oron har handlat om att hamnen skulle byggas igen med höghus. De som inte tyckt att det räckt att jag sagt nej till höghus måste vara nöjda nu, när det är uppenbart att hela Norrköpings högsta beslutande organ delar den uppfattningen.

Diskussionen om strandskyddet blev också mycket mer konstruktiv än den varit tidigare. De flesta har nu förstått att syftet med planeringen är att öka tillgängligheten till stranden, inte minska den. Vad gäller djur- och naturvärden hade Karin Jonsson(C) en poäng att ”där är loppet kört” vad gäller själva hamnen, men självklart ska vi visa stor hänsyn till de naturvärden som finns i den östra delen av området, bortom den redan exploaterade biten.

Päivi Johansson(M) lyfte frågan om huruvida man ska gå ut med visioner i program eftersom det kan skapa missförstånd, men jag måste hålla med Bengt Ekström(KD) som då frågade ”Om vi inte kan ha visioner i ett program, vart ska vi då ha dem?”. När det gäller planeringsfrågor hamnar vi politiker ofta i ett läge där vi vill vara arkitekter, ingenjörer eller byggledare. Som förtroendevalda har vi ansvaret för hela verksamheten och kan givetvis ge oss in och peta i detaljerna, men vem ska då ta ansvar för visionerna och de strategiska frågorna?

Imorgon ska jag träffa båtklubbarna och prata med dem om hur de vill utveckla sin verksamhet och göra Lindö ännu bättre. Nästa vecka hoppas jag hinna träffa bangolfklubben också. Nu har vi i stadsplaneringsnämnden fått i uppdrag av fullmäktige att jobba vidare med utvecklingen av Lindö, det ska bli en spännande utmaning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar