onsdag 18 januari 2012

En del vill inte ha fler Norrköpingsbor


De flesta städer har en strategi för hur man ska kunna attrahera fler invånare och bli större, en del är mer framgångsrika än andra. Samtidigt finns det såklart en problematik kring att bli fler, precis som det gör kring alla förändringar. I vissa sammanhang stöter jag också på människor som faktiskt inte tycker att vi ska bli fler i Norrköping. Jag tänker inte gå in på vad för värderingar som ligger bakom den åsikten men jag undrar om de har några idéer för hur en stad eller kommun ska kunna jobba för att få färre eller oförändrade invånarantal? Eftersom vi faktiskt har fri bosättningsrätt som en grundläggande demokratisk princip i Sverige, åtminstone för svenska medborgare.

Här är de enda jag kan komma på:
1. Sluta ta mot flyktingar.
En stor del av befolkningsökningen i Norrköping beror på vårt mottagande av flyktingar, anhöriga och ensamkommande flyktingbarn. Det finns sätt att motverka det, som vissa kommuner också valt att göra.
2. Skapa en oattraktiv och människofientlig miljö.
Om vi slutar städa, låter stan falla sönder och allmänt jobbar för att skapa en otrevlig attityd i vårt bemötande av våra medmänniskor kan vi säkert se till att bara de som verkligen är tvungna att bo här flyttar hit eller stannar kvar.

Själv tycker jag precis det motsatta. Jag tycker det är bra om Norrköping är en inbjudande, attraktiv och framgångsrik stad, även om det innebär att människor jag ännu inte känner flyttar hit. Jag tycker också att vi ska ha en generös och human flyktingpolitik.

Argumenten om att befolkningsökning globalt är ett problem blir nonsens i sammanhanget, människor blir inte fler totalt bara för att de väljer att leva i just Norrköping. Vill man börja begränsa den totala befolkningen, eller befolkningen i Norrköping, så tycker jag faktiskt att man ska ta sitt personliga ansvar och börja med sig själv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar