lördag 23 april 2011

Detaljplan för Svärtinge 1:6

Just nu arbetar Stadsbyggnadskontoret med att ta fram en detaljplan för att ge möjlighet till utveckling av den delen av Svärtinge som ligger mellan Glan, Finspångsvägen och Stugvägen. Syftet är att skapa möjlighet till handel och service, att bygga fler bostäder, en förskola, att ge möjlighet för skolan och fotbollsföreningen att utveckla sin verksamhet. Samtidigt som vi tillvaratar miljö-, natur- och rekreationsintressen. Det är helt klart ett utmanande uppdrag med många faktorer att ta hänsyn till.

Under planprocessens samråd har det framkommit en mängd bra och kloka synpunkter. Den västra delen av detaljplanen är förhållandevis enkel. Där handlar det om att skapa möjlighet för en förskola, centrumhandel och ett antal bostäder. Samtidigt som man ökar kvaliteten på och tillgängligheten till naturområdet kring Glan. Den östra delen är mer komplicerad. Där krockar intresset för rekreation, naturvärden och miljö med intresset för utveckling av fotbollsverksamheten och skolan.

I det ursprungliga förslaget tas en väldigt stor del av marken i anspråk av utbyggnaden av fotbollsplaner och en sporthall. Det påverkar dels natur- och miljövärden, men också de boendes möjlighet till rekreation och friluftsliv. Samtidigt är det självklart också viktigt att fotbollsverksamheten för unga kan utvecklas och att skolan kan erbjuda barnen bra aktiviteter. Som vanligt handlar det inte om att välja mellan bra och dåligt, utan om att väga flera värdefulla saker mot varandra och försöka hitta så bra gemensamma lösningar som möjligt. Vilket gör att samråd och medborgardialog blir ännu viktigare än vanligt.

2 kommentarer:

 1. Hej och tack för ett bra inlägg,

  Nu när röstningen snart är avslutad ser jag att vad som är överväldigande viktigt är Rekreation och naturvärden och fotboll är i princip försumbart.

  Hur kommer detta påverka ditt agerande som ordförande i SBN i just detta ärende? Vad kan vi som bor i Svärtinge förvänta oss för förändringar?

  Svärtinge SK har officiellt gått ut med att de längre inte vill vara en drivande part i placering av anläggningen som är planerad. Detta för de många åsikter som kommit in. Kommer det att förenkla påverkan av placering av anläggningen?

  Du skriver: "Samtidigt är det självklart också viktigt att fotbollsverksamheten för unga kan utvecklas och att skolan kan erbjuda barnen bra aktiviteter." Skolan har inte fått vara med och tycka till. De har inte ens blivit inbjudna. Däremot om man frågar ledningen på skolan vad de tycker, så är fotbollen inte av intresse för dem. De lyfter däremot upp ett antal andra miljöbevarande aspekter.

  Hur ser arbetet från er politiker ut framöver? Vad kommer ni kräva för förändringar innan utställningen sker?

  /Henrik

  SvaraRadera
 2. Jag har gett kontoret i uppdrag att ta fram ett alternativ där man tar större hänsyn till rekreation och naturvärden för boende i området, vilket då blir på fotbollens bekostnad i detaljplanen. Både argumenten och engagemanget från berörda invånare har varit en stor resurs i den här frågan och hjälper oss förtroendevalda att fatta kloka beslut.

  Förhoppningsvis kommer vi fram till ett beslut som alla är glada över, men det vet vi ju inte förren tiden för överklaganden har passerat. För mig har det här varit väldigt värdefullt och jag tänker nog fortsätta att lägga upp intressanta planer.

  SvaraRadera