torsdag 10 mars 2011

Fråga #2 - Medborgardialog

Samtidigt som de ekonomiska och sociala skillnaderna ökar i samhället ökar också det upplevda avståndet mellan politiker och andra medborgare. Allt färre engagerar sig i aktivt i samhällets utveckling. Det är en trend som kan och måste brytas. Engagerade medborgare är en resurs som vi behöver ta tillvara i mycket större utsträckning och som kan vara en tillgång i vårt gemensamma samhälle, samtidigt som det stärker den representativa demokratins legitimitet.

Att hitta nya vägar, metoder och forum för att engagera våra invånare och demokratisera våra processer har ett stort egenvärde. Men det skapar också förutsättningar för bättre och mer socialt hållbara beslut. När människor känner sig delaktiga och kan påverka sin tillvaro tar de också ett större ansvar. Jag kommer att fokusera på de som är berörda av beslut, men ännu inte aktiva. Och särskilt ungdomar och unga vuxna, som ofta har svårare att göra sin röst hörd.

Avståndet är inte så stort som människor tror. Det är faktiskt lättare att påverka än de flesta vet. Man kan gå med i ett parti som man sympatiserar med eller en intressegrupp som driver de frågor man tycker är viktiga. Jag själv gick med i Miljöpartiet för fem år sedan och har sedan dess haft en väldigt stor möjlighet att påverka. Idag är jag Kommunalråd och möjligheten är ännu större.

Men även om man inte går med i ett parti kan man maila, ringa eller skriva till politiker. De flesta är intresserade av att svara och av att ha en dialog. Men det kan bli mycket bättre och vi behöver engagera fler människor i det demokratiska arbetet och vårt samhälle. Därför kommer medborgardialog som ett sätt attt öka invånares inflytande och delaktighet att vara en av de tre prioriterade frågorna för mig under mandatperioden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar