måndag 14 mars 2011

Fråga #1 - Stadsmiljö

En välmående befolkning är grunden för ett välfungerande samhälle och en god ekonomi. Folkhälsan påverkas i väldigt stor utsträckning av stadens miljö. Närhet till grönområden, mötesplatser som uteserveringar, caféer och gågator, tillgång till rekreation och skönhetsupplevelser. Alla dessa faktorer är viktiga för att skapa ett framgångsrikt och välfungerande samhälle.

Jag vill att Norrköping ska bli Sveriges vackraste mellanstora stad, med en levande och attraktiv stadskärna. För att nå det krävs att vi vågar investera i det som skapar attraktivitet och välmående hos människor. Att vi skapar och höjer kvaliteten på våra grönområden. Att vi omvandlar genomfartsgator till stadsgator och stadsgator till gågator. Att vi vågar bygga både kreativt och hållbart när vi bygger nytt, och att vi vågar sticka ut.

När människor kommer till Norrköping vill jag att staden ska kommunicera att här lever vi ett gott och aktivt liv. Här lever vi i kreativa, fungerande miljöer som skapar socialt sammanhang och välmående. Jag vill att den som besöker oss ska vilja stanna, och att man ska sakna Norrköping när man åker härifrån. Därför kommer attraktiviteten i Norrköpings stadsmiljö att vara en av de tre prioriterade frågorna för mig under mandatperioden.

3 kommentarer:

  1. Hur blir det då när olika intressen krockar? När miljön får stå sitt kast för ekonomin? Det pågår just nu ett arbete med att förändra (läs försämra) detaljplanen för Svärtinge 1:6. Här vill Norrköpingskommun bygga en ny idrottshalls till skolan vilket i sig är postivt. Detta medföljer dock visa negativa andra förändringar. Dels väger ett så pass starkt ekonomiskt intresse i genom ett samarbete med lokala sportklubben att denna får diktera vilkoren för ett samarbete. Det vill säga att för att uppgörelsen ska bli av så tillkommer också ett antal fotbollsplaner med tillhörande byggnader, bullervallar/plank, belysning och läktare på ett område som idag är strandskyddat och med lekande barn. Att även områdets har lovats bli en naturpark för ALLA i Svärtinge verkar inte heller spela någon roll. Kommunen själva har sökt dispens för ett upphävande av strandskyddet på ett eget uppskattat "allmänt" intresse. Att detta intresse består av fotbollsspelande personer är inte svårt att förstå och ingen annan är tillfrågad. Delen "skydd" i strandskydd verkar inte vara värt mer än den ekonomiska fördelen av ett samarbete. Att sedan skattebetalarna får stå för hela kalaset precis som vi får göra för Idrottsparken är en annan sak som förbryllar mig.

    SvaraRadera
  2. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

    SvaraRadera
  3. En detaljplan är inte färdig förren den vunnit laga kraft. Hela poängen med samråd och planprocessen är att just ge så många som möjlighet att delta. Dels för att hindra att ett enskilt intresse får för stort inflytande, men framför allt för att ju mer demokratiska beslut är desto bättre tenderar de att bli.

    SvaraRadera