söndag 24 april 2011

Omröstning - Tekniska Nämndens budgetprioriteringar

Nämnden har i sin budget valt att göra 4 av 6 besparingar. De man valde att inte göra var färdtjänsten och skolskjutsen. Det känns bra ur ett socialt och moraliskt perspektiv att man inte sparar på det som berör de allra yngsta och de allra äldsta. Man sparar alltså dels genom att höja parkeringsavgifterna, men också genom att dra ner på kollektivtrafik, stadsmiljö och natur samt vägunderhåll.

Omröstningen på min blogg rankade åtgärderna i följande ordning, från mest populär till minst:

  1. Parkeringsavgifter (65%)
  2. Skolskjuts (25%)
  3. Kollektivtrafik (14%)
  4. Stadsmiljö/natur (11%)
  5. Färdtjänst (11%)
  6. Vägunderhåll (8%)

Att höja parkeringsavgifter var alltså den åtgärd som föreslogs överlägset oftast. Mest förvånande tycker jag är att så många föreslog neddragningar inom skolskjutsen, och att vägunderhållet prioriterades så högt.

Den genomsnittliga röstaren röstade bara på 1,37 av de 6 förslagen, medan nämnden har beslutat om 4. Kanske borde jag ha gjort så man var tvungen att välja minst två alternativ. Ännu mer intressant hade varit om man kunnat välja exakt hur mycket man vill spara/höja och vilka konsekvenser det får. Nämnden måste nämligen spara 31 miljoner och det låter sig tyvärr inte göras med bara åtgärder inom ett område.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar