måndag 27 februari 2012

Höjdskräck är inte hållbart


Det förvånar mig inte att det finns människor som är kategoriska motståndare till höga hus. En del verkar helt enkelt tycka att det är fult med höga hus, och det kan man väl få tycka. Själv tycker jag inte det är höjden som avgör om ett hus är vackert eller inte, utan andra egenskaper. Det finns fula låga hus och vackra höga, och tvärtom.

Däremot förvånar det mig när Naturskyddsföreningens lokalavdelning börjar förespråka låg bebyggelse i den centrala staden. Deras ordförande skriver i en insändare till FÖ att de föredrar att ett envåningshus byggs på parkeringsplatsen intill Refvens Grund. Om man av personliga estetiska skäl tycker att hus ska vara låga kan väl det vara en sak, men Naturskyddsföreningen ska väl i första hand syssla med hållbarhet.

Alla människor behöver någonstans att bo, det är ett grundläggande behov som vi är ganska överens om. Frågan är hur vi ska tillfredsställa detta behov på ett sådant hållbart sätt som möjligt. Hur tillgodoser vi fleras behov utan att ta för mycket mark i anspråk? Vi bygger på höjden. Hur minskar vi energibehovet? Vi bygger på höjden. Hur minskar vi behovet av transporter? Vi bygger på höjden.

Att inte behöva ta onödigt mycket mark i anspråk borde ligga även i Naturskyddsföreningens intresse. De fem våningar med bostäder som de inte vill tillåta på parkeringen vid Refvens Grund måste skapas någon annanstans. Ska vi bara tillåta en våning istället för sex tar det helt enkelt upp sex gånger så mycket plats.

Att minska energianvändningen borde också ligga i deras intresse. Energianvändning står idag för en stor del av vår miljö- och klimatpåverkan. Att flera familjer bor tillsammans i ett flervåningshus är otroligt mycket mer energieffektivt än att vi sprider ut oss i en massa envåningshus.

Sist men inte minst slösar vi som samhälle bort en oförsvarlig mängd både tid och resurser på onödiga transporter av oss själva och våra varor. Större delen av detta beror på dålig planering som följd av att bränsle, och därmed transporter, varit i det närmaste gratis. För att minska behovet av transporter behöver vi skapa närhet. Det innebär att vi slutar breda ut oss, och istället skapar livsmiljöer som är yteffektiva och har blandade funktioner.

I klarspråk innebär det en tät och levande stad, med ett varierat utbud av både handel, service och rekreation. Planen för Torget 5 uppfyller allt det här och är ett ypperligt exempel på hållbarhet i stadsplanering, något Naturskyddsföreningen och alla andra som är intresserade av att skapa en mer hållbar stad borde vara glada över.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar