onsdag 5 juni 2013

En human drogpolitik baserad på vetenskap

Vägen till helvetet kantas av goda intentioner. Det är ett talesätt som de senaste årtionden tyvärr visat sig stämma in på svensk narkotikapolitik. Många goda intentioner och en vision om ett narkotikafritt samhälle har skapat ett samhälle utan plats för de som fastnar i missbruk och beroende. Det är dags att avkriminalisera innehav av narkotika för eget bruk.
Sedan 70-talet har ett konsensus kring drogpolitiken funnits i Sverige. Vi har lärt oss att alla droger är livsfarliga, att alla som använder droger är knarkare och att knarkare är farliga människor, inte människor i behov av hjälp. Politiker, media, skola och polis har slutit upp bakom visionen om ett narkotikafritt samhälle. En vacker vision med en god intention, som ofta är fallet med politik. Resultatet blev tyvärr det motsatta.
I dag är dödligheten bland narkotikamissbrukare dubbelt så hög som för bara tio år sedan, allt fler unga har testat narkotika och det tunga missbruket har fördubblats. Samtidigt har länder som valt att avkriminalisera och satsa på vård nått stora framgångar.
Nu har Miljöpartiet sin kongress och förslaget är att vår nya politik "bör utgå från de metoder som forskningen visat vara mest effektiva för att lindra skadeverkningarna av missbruk och beroende, både för samhället och för individen”. Samma politik Miljöpartiet driver i övriga världen och som i klartext innebär att missbrukare behandlas som sjuka, inte som kriminella. Anledningen att Miljöpartiet gör det är att forskningen dömt ut den politik vi har Sverige.
Ett land som valt att frångå förbudspolitiken är Portugal. Sedan 2000 behandlas inte längre den enskilde missbrukaren som kriminell. I stället för åklagare är det civila komissioner bestående av läkare, socialarbetare och jurister som ansvarar för fallen. Deras uppdrag är att se till att människor med ett skadligt bruk får adekvat vård. Målet var att minska antalet narkotikarelaterade dödsfall i landet. Alla undersökningar bekräftar att Portugal lyckats samtidigt som man inte sett någon markant ökning i skadligt narkotikabruk (EMCDDA 2012).
Det fanns en tid då vi trodde att tonårsgraviditeter och könssjukdomar kunde bekämpas genom att inte prata sex med våra ungdomar eller genom att skrämmas och hota med hemska konsekvenser om de prövade. Syftet gott, att skydda våra ungdomar, men metoden ledde till fler graviditeter och sjukdomar. Metoden fungerade inte då och gör det inte nu heller. På samma sätt som unga kvinnor tvingades till farliga och illegala aborter då, tvingas de i dag till prostitution som resultat av sitt narkotikamissbruk. I Portugal får dessa kvinnor i första hand socialt stöd och vård. I Sverige stämplas de som kriminella.
Det är dags för ett nytt sätt att tänka för att lösa de problem det gamla sättet att tänka har skapat. Det första steget är att ha en seriös och vuxen diskussion om hur vår drogpolitik ska se ut i framtiden. Vi vill se en mer human drogpolitik baserad på vetenskap, därför uppmuntrar vi miljöpartister att stödja partistyrelsens förslag.

----

Ovanstående publicerades som debattartikel i NT den 25:e maj 2013, signerad av mig och Arvin Yarollahi (MP), läkare. Tack till alla som stödde våra förslag på kongressen och som såg till att vi nu har en human drogpolitik baserad på vetenskap.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar