tisdag 9 augusti 2011

Bro över strömmen

Svar på insändare som reagerat på artikeln i NT eller inslaget i NT24 om att bygga en träbro över strömmen:

Två insändare i fredagens tidning uttrycker oro för planerna att bygga bostäder vid Linköpingsvägen och den idé jag presenterade för att bygga en bro över strömmen vid Rhododendrondalen. Det tycker jag är bra.

Promenadstråket kring strömmen i de natursköna områdena är oerhört värdefullt för många Norrköpingsbor. Under hela året men särskilt under sommaren promenerar, vilar, umgås och motionerar många människor just där. Det är både gamla och unga, infödda och nya norrköpingsbor. Platsen är och ska vara en resurs som är till för alla i Norrköping.

När vi nu planerar för bostäder i området mellan Ebersteinska och Kneippen har jag varit oerhört tydlig med att byggandet inte får inskränka på de höga miljö- och rekreationsvärden som finns där. Byggande kommer bara att ske i området ovanför och får inte försämra skönhetsupplevelsen för alla oss som älskar att röra oss kring strömmen.

Vad gäller bron har jag svårare att förstå oron. Jag tror alla håller med om att utan Femöresbron skulle området inte bara bli mindre tillgängligt utan också mindre attraktivt. En vacker gångbro i trä mellan Dragsbron och Femöresbron skulle inte bara göra det möjligt för fler människor att njuta av promenadstråket och Folkparken, jag är också övertygad att den skulle göra området ännu vackrare.

Mitt och stadsplaneringsnämndens uppdrag är att skapa en god livsmiljö för Norrköpingsborna. Det gör vi genom att utveckla, förädla och tillvarata den fantastiska potential som vår stad har. Där är stråket kring strömmen en oerhört viktig pusselbit och något vi kommer att arbeta med under hela mandatperioden.

Mattias Stenberg (MP)

Kommunalråd

Ordförande stadsplaneringsnämnden

Gå gärna in och rösta!

1 kommentar:

  1. Instämmer helt med detta. Bra föreslag dessutom skulle det leda till att de statsdelarna kneippen och norr skulle komma mycket närmare varandra. Jag och fler med mig som bor i kneippen men har våra barn på folkparksskolan. Detta är inte mer än ett par hundra meter fågelvägen men nästan 2 km gångvägen. Så vad händer då jopp man tar bilen när vädret är tråkigt eller man har en stressig morgon. Jag tror att ännu fler i kneippen skulle överväga folkparkskolan om denna bro fanns. Folkparkskolan är en utmärkt skola med realtivt många invandrarbarn. Så tror även att bron skulle kunna slå ett slag för integrationen.
    Pengar till en bron skulle enkelt kunna tas från bygget av de 100 m extra cykelväg som kommunen vill bygga i enn förlängning av strandpromenaden. Enligt uppgift kostar det ca 6 mille att bygga denna bit (inlösning av mark etc). Dessutom om man ska vara ärlig hur trevlig är strandpromenaden där borta när man börjar närma sig riksbron med dess buller och avloppsanläggningen där intill.

    SvaraRadera